Onder voorbehoud vindt de ALV online via Google Meet plaats op zaterdag 22 april 2023.
De notulen van de ALV 2022 zijn te vinden in de nieuwsbrief van januari 2023.