FOKREGLEMENT

Alle fokkers die aangesloten zijn bij de vereniging, fokken volgens het verenigingsfokreglement (VFR).
Links naar de website van enkele fokkers vindt u op pagina Links.

De VFR is hieronder te downloaden in diverse formats, zie ook de pagina Downloads.

Aangepast 2021, geldig tot 1 oktober 2022:

           

Aangepast 2022, geldig vanaf 1 oktober 2022:

      Goedkeuring RvB