De contributie bedraag € 20,- per kalender jaar en eenmalig € 10,- inschrijfgeld.
Voor gezinsleden en jeugdleden bedraagt de contributie € 10,- per kalender jaar. Voor een lidmaatschap dat ingaat na 1 juli is het entreegeld van € 10,- en de helft van de contributie verschuldigd.
Het te betalen bedrag kan worden overgemaakt op NL28 ABNA 0818 8624 16 ten name van Korthaar Collie Club, onder vermelding van lidmaatschap 2023.

Na uw aanmelding als nieuw lid wordt u aspirant-lid. Indien er na publicatie van uw naam in de nieuwsbrief, binnen twee weken geen bezwaar tegen uw lidmaatschap is ingediend en u de contributie heeft betaald dan bent u aangenomen als lid. Als lid ontvangt u de digitale nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Daarnaast bent u natuurlijk welkom op alle evenementen die wij organiseren. Door lid te worden van onze vereniging dient u zich te houden aan de statuten en reglementen van de SCF. Ook gaat u akkoord met ons privacy beleid. Deze zijn te vinden menuitem "Gegevens".

Het inschrijfformulier vindt u hier: PDF. en kunt u opsturen naar .

Opzeggen:
Opzeggen moet voor 1 december van het lopende jaar en kan via de e-mail:.
Zie ook van de statuten art.4 t/m art.9 en ook artikel 2 van het huishoudelijk reglement. Beide zijn te vinden onder het kopje "Gegevens".