Oproep Leonie (UU, Dierengeneeskunde)

Wij (als bestuur) ontvingen onderstaand bericht:

Vanuit de Universiteit Utrecht loopt momenteel een onderzoek naar de gebitswisseling bij honden. Met dit onderzoek hopen wij een methode te ontwikkelen om de leeftijd van puppy's zo nauwkeurig mogelijk te kunnen inschatten. Door middel van deze methode kunnen we te vroeg geïmporteerde puppy's en de daarmee vaak gepaard gaande gezondheids- en gedragsproblemen opsporen. Zo kunnen we iets doen tegen de malafide-hondenhandel.

Om de resultaten van dit onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken, hebben we een breed scala aan hondenrassen nodig die meedoen aan dit onderzoek. Dit betreft honden waarvan de geboortedatum onomstotelijk is vastgesteld, vaak zijn dit stamboomhonden. Wij zijn onder andere nog op zoek naar eigenaren van Korthaar Collie pups.

Wat houdt het onderzoek in voor een eigenaar? De pups worden van 10 tot ongeveer 20 weken leeftijd opgevolgd. Twee keer per week wordt via WhatsApp gevraagd om een foto van het gebit te maken en 1 keer per week dient het gewicht van de hond doorgegeven te worden. Dit gaat net zo lang door tot alle snijtanden gewisseld zijn.

Mijn vraag aan u is: zijn jullie bereid om dit onder jullie pup eigenaren te verspreiden en ze aan te moedigen om mee te doen?
Eigenaren kunnen zich aanmelden via deze link: https://diergeneeskunde.nl/leeftijdsbepaling/

Met vriendelijke groet,
Leonie Torensma, Masterstudent Diergeneeskunde


Foto Universiteit Utrecht